Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Zmluvy


Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.pdf
Zmluva o reklame Svijany Slovakia, s.r.o..pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi.pdf
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve Branislav Paulis_Braňo.pdf
Dodatok č. DBK18060902 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK_09_10_019 zo dňa 2.10.2009.pdf
Kúpna zmluva na parc. reg. C č. 1417_2 a 1420_3.pdf
Zmluva o vykonaní preložky Elektroenergetického zariadenia Západoslovenská distribučná a.s..pdf
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 432022_KRONOSPAN, s.r.o..pdf
Dodatok č.1 k zmluve o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vcybavenia zo dňa 02.05.2019.pdf
Zmluva o pripojení odb.el.zariadení žiadateľa do DS_č.170001513 Západosl.distribuč..pdf
2022_002 Zmluva o dielo č.1_2022 BENETA s.r.o..pdf
2022_001 Zmluva o poskytovaní služieb_M KREO s.r.o..pdf
Zmluva o nájme bytu č_3_2022 J. Bošanský.pdf
Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ Galileo Corporation s.r.o..pdf
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo MIPE Invest, s.r.o..pdf
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve_Pristachoví.pdf
Zmluva o nájme bytu č.5_2022 Červeňanová.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smith.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo MIPE Invest s.r.o..pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H658-221-10.pdf
Dodatok č.1_3_2022 k zmluve o spolufinancovaní zo št.rozpočtu SR.pdf
Zmluva o nájme bytu č.2_2022_Chochlík.pdf
Nájomná zmluva MBR_stav s.r.o.19.01.2022.pdf
Zmluva o nájme bytu č.4_2022 D. Kováčová.pdf
Zmluva o dielo MIPE Invest s.r.o. 28.12.2021.pdf
Zmluva č. E1225 08U03 o poskytnutí podpory z EF.pdf
Zmluva č. E328 08U01 o poskytnutí podpory z EF.pdf
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.05.2017 MBR- stav, s.r.o..pdf
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_TSK_Likvidácia následkov živ. pohromy.pdf
Zmluva o pripojení odb. el. zariadenia č. 122151604.pdf
2021_ZS_Mníchova Lehota.pdf
2021_SOP_Mníchova Lehota.pdf
2021_SOD_Mníchova Lehota.pdf
2021_GSI_Mníchova Lehota.pdf
2021_GDPR_Mníchova Lehota.pdf
2021_CUET_Mníchova Lehota.pdf
Zmluva o garantovom účte_Prima banka Slovesnko_06_12_2021.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Obec Kostice.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb 2021.pdf
Darovacia zmluva Pierott, n.o..pdf
Zmluva o prevode správy majetku obec-MŠ 11-21.pdf
Zmluva o nájme bytu č.18_2021 D_ Hrnčár.pdf
Dohoda projektových partnerov o spoločnej realizácií výberového konania obec Kostice.pdf
Zmluva o nájme bytu č.142021 Koprivňanský.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s..pdf
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy_č.z. 122096456_ZSE.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual_MŠ.pdf
Zmluva o nájme bytu č. 8_2021 Pankiewiczová.pdf
Zmluva o dielo_ BAUMANN Nitra s.r.o..pdf
Zmluva o spolupráci_Obec Mníchova Lehota_RZP, a.s..pdf
  Prosím čakajte...