Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN - Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

8. 4. 2022 9:59

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Dodatok č. 2 k VZN č.4_2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trh. miestach.pdf 96.76 kB Stiahnuť

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2012 o zásadách na prideľovanie soc. príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota

8. 3. 2022 11:12

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2012 o zásadách na prideľovanie soc. príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota

Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Dodatok č.2 k VZN č.2_2012 o zásadách na prideľovanie soc. príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota.pdf 293.62 kB Stiahnuť

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

13. 12. 2021 10:15

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 13. 12. 2021 10:15  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
DOC141221-14122021140823.pdf 5.47 MB Stiahnuť

Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mníchova Lehota

13. 12. 2021 10:15

Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mníchova Lehota

Zverejnené od: 13. 12. 2021 10:15  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
DOC141221-14122021140447.pdf 1.47 MB Stiahnuť

Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2009

10. 12. 2021 21:20

Schválený Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených obcou Mníchova Lehota

Zverejnené od: 10. 12. 2021 21:20  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Dodatok č.9 k VZN č.2-2009.pdf 1.04 MB Stiahnuť

Dodatok č. 3 k VZN č.2/2017 podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

10. 12. 2021 20:35

Dodatok č. 3 k VZN č.2/2017 podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Zverejnené od: 10. 12. 2021 20:35  
Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Dodatok č.3 k VZN č. 2_2017 podľa zákona č.245_2008 Z.z. (školský zákon).pdf 266.18 kB Stiahnuť
Nebyl nalezen žádný soubor
  Prosím čakajte...