Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Symbolika obce

Erb

Erb obce Mníchova Lehota tvorí červený štít, v ktorom kľačí čierno odetý sv. Vendelín so zlatou mitrou na hlave, so zlatým krížom pred sebou, na ktorý je priviazaný strieborný pruh látky.

Erb sa používa:

 • na pečatidle obce
 • na insígniách starostu
 • na listinách o udelení čestného občianstva obce Mníchova Lehota, ceny obce Mníchova Lehota a uznaniach obce Mníchova Lehota
 • na budovách, kde má sídlo obecný úrad
 • na označenie katastrálneho územia obce
 • v rokovacích miestnostiach orgánov obce
 • na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj pracovníkov obce
 • na označenie vozidiel obce a príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou
 • na označenie publikácií vydávaných obcou  Zástava

  Zástava obce Mníchova Lehota pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/5), žltej (1/5), čiernej (2/5), žltej (1/5) a červenej (1/5). Zástava je ukončená tromi cípmi.

  Zástavu obce Mníchova Lehota používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, v ktorých sa koná slávnostné zhromaždenie.  Pečať

  Pečať obce Mníchova Lehota tvorí erb obce Mníchova Lehota hrubopisom „OBEC MNÍCHOVA LEHOTA“.

  Používa sa pri slávnostných príležitostiach, ako je udelenie čestného občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.    Prosím čakajte...