Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozorneníFaktúry rok 2021


Číslo Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia Dodávateľ IČO
DF2021/1 Služby OOÚ 1/2021 48,00 04.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/2 Služby – prenájom softvéru OOÚ 1/2021 12,00 04.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/3 Upgrade mzdového softvéru 2021 172,80 06.01.2021 SOMI Trenčín, spol. s.r.o. 36296589
DF2021/4 Poplatok za služby IIS MIS 1/2021 84,00 08.01.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/5 PD oceľ.konštrukcie a železobet.kon­štrukcie,Rekon­štrukcia MŠ 2950,00 08.01.2021 Ing. Adam Margoč – AMKO 34600507
DF2021/6 Servis HP ProBook ZŠ 65,00 12.01.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/7 Magnetické tabule+držiaky+mon­táž ZŠ 772,00 12.01.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/8 Ochranný oblek na testovanie 287,76 13.01.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/9 Oprava plyn.kotla 18bj / byt č.1 168,72 14.01.2021 JANČO s.r.o. 51697564
DF2021/10 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 1/2021 20,00 14.01.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/11 Vývoz VOK-biologicky nerozložiteľný odpad 155,32 15.01.2021

M.S.OK s.r.o.

46622543
DF2021/12 Obec plyn 1/2021 1510,00 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/13 El.energia 8 bj. 1.Q/2021 550,00 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/14 El.energia 18 bj. 1.Q/2021 675,00 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/15 El.energia ZŠ 1.Q/2021 345,00 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/16 El. energia obec 1.Q/2021 1665,00 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/17 stravné lístky OcÚ 1/2021 685,32 16.01.2021 Ticket Service s.r.o. 52005551
DF2021/18 Kancelárske potreby 97,03 16.01.2021 PALATIN, s.r.o. 36301477
DF2021/19 Školenie „Novela zákonníka práce od 1.3.2021“ 30,00 19.01.2021 SOMI Trenčín, spol. s.r.o. 36296589
DF2021/20 Školenie „Mzdová účtáreň v januári 2021“ 48,00 19.01.2021 SOMI Trenčín, spol. s.r.o. 36296589
DF2021/21 Hygienické a čistiace potreby 77,88 19.01.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947
DF2021/22 Vyjadrenie k Územnému plánu obce ML 40,00 20.01.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/23 Ochranné prostriedky,de­zinfekcia na testovanie 210,43 20.01.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/24 Upgrade softvéru OOÚ na rok 2021 24,00 22.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/25 Domovnície služby 18bj 1/2021 40,00 25.01.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/26 Hadice + redukcia k hydrantu 372,00 27.01.2021 PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101
DF2021/27 Virtuálna knižnica na r. 2021 39,89 28.01.2021 KOMENSKY , s.r.o. 43908977
DF2021/28 Právne služby 99,58 29.01.2021 JUDr. Anetta Klestincová 30857384
DF2021/29 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 2/2021 20,00 01.02.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/30 Vodné TJ 2020–2021 8,30 01.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/31 Vodné 18bj 2020/2021 295,55 01.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/32 prenájom kopírky 1/2021 + kópie 198,96 01.02.2021 TOP SERVIS IT a.s. 44387598
DF2021/33 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 1/2021 42,88 01.02.2021 TOP SERVIS IT a.s. 44387598
DF2021/34 Vykonanie diagnostických vyšetrení 23.-24.1.2021,tes­tovanie COVID 612,40 01.02.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/35 PC Fujitsu Esprimo, SSD disk + prenos dát 510,00 01.02.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/36 Ochranný kontajner na kuchynský odpad 294,00 05.02.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/37 Vodné ZŠ 2020–2021 97,33 05.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/38 Vodné KD 2020–2021 19,00 05.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/39 Vodné 8bj 2020/2021 150,74 05.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/40 Vodné KD 2020–2021 11,87 05.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/41 Vodné PFB 2020–2021 11,87 05.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/42 Obec plyn 2/2021 1510,00 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/43 el.energia KD 1/2021 204,04 05.02.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/44 Dotlač 3 ks PD Rekonštrukcia KD 160,00 05.02.2021 Ing. Adam Margoč – AMKO 34600507
DF2021/45 Odmena za verejný prenos diel miest.rozhlasom 38,40 05.02.2021

SLOVGRAM

17310598
DF2021/46 Poplatok za služby IIS MIS 2/2021 84,00 05.02.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/47 Prenájom a čistenie rohoží 1/2021 29,54 05.02.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/48 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác 15429,66 08.02.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/49 vývoz odpadových vôd 1/2021 691,28 08.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/50 služby PO a BOZP 1/2021 50,00 08.02.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/51 Aktualizácia softvéru WIN CITY cintorín 2021 56,04 08.02.2021 TOPSET Solutions s.r.o. 32643748
DF2021/52 zneškodnenie odpadu – komunálny 1/2021 854,72 08.02.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/53 el.energia MŠ 1/2021 348,38 08.02.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/54 Služby OOÚ 2/2021 48,00 08.02.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/55 Služby – prenájom softvéru OOÚ 2/2021 12,00 08.02.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/56 Služby – práce 1/2021 986,25 08.02.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/57 Odber kuchynského odpadu 1/2021 31,20 09.02.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/58 Zemné práce 90,00 09.02.2021 Adam Kováč 46068988
DF2021/59 Ochranné prostriedky,de­zinfekcia na testovanie 358,00 09.02.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/60 Respirátory FFP2 a FFP3 148,50 09.02.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/61 vývoz TDO 1/2021 838,20 09.02.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/62 Hygienické a čistiace potreby MŠ 72,00 09.02.2021 ROLF-X, s.r.o. 36842320
DF2021/63 Odborná literatúra – Administratíva a hosp. školy,– aktualizácia 41,75 09.02.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718
DF2021/64 Testy na protilátky COVID 95,83 10.02.2021 POLYMPT s.r.o. 50222333
DF2021/65 Vodné COOP 2020–2021 22,55 11.02.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/66 Potvrdenie k projektu Rekonštrukcia KD 35,00 11.02.2021 Štátna ochrana prírody SR 17058520
DF2021/67 Spracovanie poštových peňažných poukazov 1/2021 0,17 11.02.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/68 Vykonanie diagnostických vyšetrení 6.2.2021,testo­vanie COVID 530,80 12.02.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/69 Spracovanie JPÚ Pusté Sever – 9.etapa 1020,00 17.02.2021 GEOMETRA Trenčín s.r.o. 36298387
DF2021/70 telefónne služby O2 1/2021 35,24 17.02.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/71 Chemické pranie, čistenie MŠ 102,02 17.02.2021 FARLAK TN , s.r.o. 36612901
DF2021/72 mobilný internet ZŠ 14,99 17.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/73 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,1/2021 308,16 22.02.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/74 Domovnície služby 18bj 2/2021 40,00 22.02.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/75 Príspevok za poskyt.informácii k evirovzdelávaniu 20,00 26.02.2021 RECYKLOHRY n.o. 45740836
DF2021/76 Vykonanie diagnostických vyšetrení 21.2.2021,tes­tovanie COVID 312,40 26.02.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/77 Právne služby 132,78 01.03.2021 JUDr. Anetta Klestincová 30857384
DF2021/78 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 3/2021 20,00 01.03.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/79 vývoz TDO 2/2021 838,20 02.03.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/80 Výškopis a polohopis – projekt cyklotrasa 950,00 03.03.2021 Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava 48124591
DF2021/81 služby PO a BOZP 2/2021 50,00 03.03.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/82 Služby OOÚ 3/2021 48,00 03.03.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/83 Služby – prenájom softvéru OOÚ 3/2021 12,00 03.03.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/84 Telefónne a internetové služby 12/2020 149,15 03.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/85 Telefónne a internetové služby 1/2021 151,87 03.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/86 Telefónne a internetové služby 2/2021 144,78 03.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/87 Poplatok za služby IIS MIS 3/2021 84,00 04.03.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/88 Obec plyn 3/2021 1510,00 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/89 El. energia MŠ + KD 2/2021 462,85 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/90 Prenájom a čistenie rohoží 2/2021 30,43 05.03.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/91 stravné lístky OcÚ 2–3/2021 1852,68 05.03.2021 Ticket Service s.r.o. 52005551
DF2021/92 Ochranné prostriedky,de­zinfekcia na testovanie 389,15 05.03.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/93 Veľkoobjemový kontajner 30m3 6499,99 08.03.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264
DF2021/94 Inžinierska činnosť na stavbu „IS a komunikácie,IBV Pilcové“ 2598,00 08.03.2021 Viskupič Milan 34267611
DF2021/95 vývoz odpadových vôd 2/2021 661,24 08.03.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/96 prenájom kopírky 2/2021 + kópie 157,62 08.03.2021 TOP SERVIS IT a.s. 44387598
DF2021/97 zneškodnenie odpadu – komunálny 2/2021 572,60 08.03.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/98 Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2021 0,17 08.03.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/99 Respirátory FFP2 pre seniorov 784,00 08.03.2021 ROIN, s.r.o. 35848901
DF2021/100 Vykonanie diagnostických vyšetrení 7.3.2021,testo­vanie COVID 277,20 08.03.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/101 Výškopis a polohopis – projekt chodníka dol.koniec 1117,79 09.03.2021 Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava 48124591
DF2021/102 Vytyčovacie práce pre chodník na dol.konci 93,77 10.03.2021 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518
DF2021/103 Služby – práce 2/2021 910,00 10.03.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/104 Zemné práce 45,00 10.03.2021 Adam Kováč 46068988
DF2021/105 Odber kuchynského odpadu 2/2021 62,40 11.03.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/106 Ochranný kontajner na kuchynský odpad 294,00 12.03.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/107 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 2/2021 14,96 12.03.2021 TOP SERVIS IT a.s. 44387598
DF2021/108 Notebook Fujitsu LifeBook E754+prísluš. 523,00 16.03.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/109 Realizácia verejného obstarávania – cyklotrasa 2690,00 16.03.2021 Ing. Vratislav Vetrák 37667041
DF2021/110 Hygienické a čistiace potreby 77,88 16.03.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947
DF2021/111 mobilný internet ZŠ 14,99 16.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/112 telefónne služby O2 2/2021 34,00 17.03.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/113 Materiál na údržbu, náradie 180,38 19.03.2021 MPL STAVRO s.r.o. 36346594
DF2021/114 Nákrčník s erbom obce 146,28 22.03.2021 Jozef SMRHOLA-OLYMP 32581190
DF2021/115 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,2/2021 324,62 22.03.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/116 Vykonanie diagnostických vyšetrení 21.3.2021,tes­tovanie COVID 263,60 23.03.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/117 Ochranné prostriedky na testovanie 71,40 25.03.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/118 Inzercia v novinách (výberové konanie riaditeľ ZŠ) 264,00 25.03.2021 Petit Press, a.s. 35790253
DF2021/119 Dodanie bezdrôt.prístup­.bodov na verej.priestr­.,projekt Wifi pre teba 13400,00 29.03.2021 RadioNET s.r.o. 50442112
DF2021/120 Odborná literatúra 17,30 29.03.2021 PORADCA s.r.o. 36371271
DF2021/121 Kyslík 99,5% 120,00 29.03.2021 SCHNIERER PDL s.r.o. 52714365
DF2021/122 Právne služby 199,17 31.03.2021 JUDr. Anetta Klestincová 30857384
DF2021/123 Prenájom a čistenie rohoží 3/2021 30,43 31.03.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/124 Domovnície služby 18bj 3/2021 40,00 31.03.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/125 prenájom kopírky 3/2021 + kópie 100,30 01.04.2021 TOP SERVIS IT a.s. 44387598
DF2021/126 stravné lístky OcÚ 4/2021 1207,56 01.04.2021 Ticket Service s.r.o. 52005551
DF2021/127 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 4/2021 20,00 01.04.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/128 Telefónne a internetové služby 3/2021 156,73 06.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/129 Výškopis a polohopis – projekt cyklotrasa Turná 625,00 06.04.2021 Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava 48124591
DF2021/130 vývoz TDO 3/2021 1257,30 06.04.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/131 servis a údržba výpočt. techniky 1.Q/2021 135,00 06.04.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/132 Preprava+mani­pulácia pri preprave kontajnera 70,88 06.04.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/133 Prenájom náradia 175,15 07.04.2021 PROFI RENT náradie, s.r.o. 50817850
DF2021/134 služby PO a BOZP 3/2021 50,00 07.04.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/135 Služby – prenájom softvéru OOÚ 4/2021 12,00 07.04.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/136 Služby OOÚ 4/2021 48,00 07.04.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/137 Vlajka smútočná 60,01 07.04.2021 Jozef SMRHOLA-OLYMP 32581190
DF2021/138 Vrátenie zálohy na materiál
–7000,00 07.04.2021 RadioNET s.r.o. 50442112
DF2021/139 Odber kuchynského odpadu 3/2021 156,00 08.04.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/140 Asfalt na údržbu MK 1705,30 08.04.2021 COLAS Slovakia, a.s. 31651402
DF2021/141 Obec plyn 4/2021 1510,00 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/142 El.energia 8 bj. 2.Q/2021 550,00 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/143 El.energia 18 bj. 2.Q/2021 675,00 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/144 El. energia obec 2.Q/2021 2010,00 08.04.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/145 stavebný úrad 1.Q/2021 2470,31 08.04.2021 Obec Trenčianska Turná 00312053
DF2021/146 nájomné – parkovacie miesto traktor 1.Q/2021 180,00 09.04.2021 PD ternčín Soblahov 00207241
DF2021/147 zneškodnenie odpadu – komunálny 3/2021 962,94 09.04.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/148 El. energia MŠ + KD 3/2021 549,48 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/149 Poplatok za služby IIS MIS 4/2021 84,00 09.04.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/150 Vykonanie diagnostických vyšetrení 6.4.2021,testo­vanie COVID 252,40 09.04.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/151 prenájom kávovaru 4/2021 + čistenie 64,90 09.04.2021 Cofex s.r.o. 45486042
DF2021/152 vývoz odpadových vôd 3/2021 766,42 12.04.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/153 Spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2021 0,17 12.04.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/154 Odborná literatúra – Administratíva a hosp. školy,– aktualizácia 42,39 12.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718
DF2021/155 Vertikulácia futbal.ihriska 396,00 14.04.2021 Vasagro, spol. s r.o. 51445719
DF2021/156 Ročná servisná prehliadka plyn.kotlov 18bj 756,00 14.04.2021 JANČO s.r.o. 51697564
DF2021/157 Opravy plyn.kotlov 18bj 612,04 14.04.2021 JANČO s.r.o. 51697564
DF2021/158 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,3/2021 577,80 14.04.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/159 Rezivo na lavičky do AMF 1751,04 14.04.2021 Adam Tunega 51766639
DF2021/160 telefónne služby O2 3/2021 40,00 14.04.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/161 Práce stavebného dozoru 1–3/2021 1044,49 14.04.2021 Ing. Jozef Kňažek 32284331
DF2021/162 mobilný internet ZŠ 14,99 15.04.2021 Slovak Telekom, a.s.

35763469DF2021/163 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác, zateplenie,výmena otvorov-práce naviac 24494,77 15.04.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/164 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác 85451,52 15.04.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/165 stravovanie zamestnancov 2/2021 – réžia 185,37 19.04.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/166 stravovanie zamestnancov 2/2021 – strava 147,63 19.04.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/167 Drvenie stavebného odpadu 527,04 20.04.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/168 Služby – práce 3/2021 1282,50 23.04.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/169 Školenie „Ochrana zvierat pri preprave“ 170,00 26.04.2021 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546
DF2021/170 Vykonanie diagnostických vyšetrení 24.4.2021,tes­tovanie COVID 253,20 26.04.2021 RZP Trenčín s.r.o. 36345164
DF2021/171 Reorganizácia a vyčistenie rozvodného panela 159,00 29.04.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/172 Stolárske práce, výmena poškodených dosiek 62,40 29.04.2021 MALDRE s.r.o. 46660844
DF2021/173 Materiál na údržbu 555,00 03.05.2021 MPL STAVRO s.r.o. 36346594
DF2021/174 Domovnície služby 18bj 4/2021 40,00 03.05.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/175 Telefónne a internetové služby 4/2021 140,32 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/176 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 5/2021 20,00 03.05.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/177 Zapožičanie výpočt.techniky na testovanie 100,00 03.05.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/178 Systémová podpora Urbis 5/21 – 4/22 210,00 03.05.2021 MADE spol., s.r.o. Banská Bystrica 36041688
DF2021/179 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 4/2021 101,39 04.05.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/180 služby PO a BOZP 4/2021 50,00 04.05.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/181 Spracovanie ÚPN obce – etapa Prieskumy a rozbory 4680,00 05.05.2021 AŽ PROJEKT s.r.o. 35951958
DF2021/182 prenájom kopírky 4/2021 + kópie 92,74 05.05.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/183 Obec plyn 5/2021 1510,00 06.05.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/184 Služby – prenájom softvéru OOÚ 5/2021 12,00 06.05.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/185 Služby OOÚ 5/2021 48,00 06.05.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/186 vývoz TDO 4/2021 838,20 06.05.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/187 El. energia MŠ + KD 4/2021 833,88 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/188 Učebné pomôcky, kanc.potreby ZŠ 118,21 07.05.2021 Daffer spol. s r.o. 36320439
DF2021/189

vývoz VOK – objemný odpad

120,52 07.05.2021

M.S. OK s.r.o.

DF2021/190 vývoz VOK – objemný odpad
91,68
07.05.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/191 Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2021 0,34 07.05.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/192 Poplatok za služby IIS MIS 5/2021 84,00 07.05.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/193 Ochranný oblek na testovanie 86,28 07.05.2021 Euro Asset s.r.o. 36829412
DF2021/194 Kancelársky papier 480,00 10.05.2021 ARTON s.r.o., 31595154
DF2021/195 zneškodnenie odpadu – komunálny 4/2021 829,25 10.05.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/196 Odber kuchynského odpadu 4/2021 124,8 10.05.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/197 vývoz odpadových vôd 4/2021 616,14 10.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/198 Hygienické a čistiace potreby 79,22 11.05.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947
DF2021/199 Učebné pomôcky ZŠ 13,00 11.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302
DF2021/200 Precenenie staveb.rozpočtu na Projekt poz.úprav 150,00 12.05.2021 Martinusová Katarína 43228950
DF2021/201 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,4/2021 236,54 13.05.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/202 vývoz VOK – objemný odpad
91,68
13.05.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/203 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 3/2021 43,12 13.05.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/204 Prenájom a čistenie rohoží 4/2021 30,43 13.05.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/205 vybavenie a inicializácia KSC 60,00 17.05.2021 A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159
DF2021/206 pohrebné náklady za občana bez trvalého pobytu 905,04 17.05.2021 UNIVERSUS, s. r. o. 44889577
DF2021/207 Elektroinštalačné práce 160,00 17.05.2021 Denis Hrnčár 51044692
DF2021/208 ročná licencia k softvéru VO TENDERnet 438,00 17.05.2021 TENDERnet s.r.o. 50139088
DF2021/209 telefónne služby O2 34,72 17.05.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/210 Telekomunikačné služby 14,99 17.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/211 Kontrola komínov 85,00 17.05.2021 Atila Losonszký 17656923
DF2021/212 Preprava a manipulácia kontajnerov 117,6 18.05.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/213 Chemické pranie 33,85 18.05.2021 FARLAK TN , s.r.o. 36612901
DF2021/214 Chemické pranie, čistenie MŠ 105,60 18.05.2021 FARLAK TN , s.r.o. 36612901
DF2021/215 Učebné pomôcky ZŠ 55,25 26.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 35581441
DF2021/216 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác a Dod.č.1,– Zateplenie prízemia, výmena otvorov 12676,92 26.05.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/217 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác Dod.č.1,– Nadstavba,prestavba a stav.úpravy prízemia 53346,48 26.05.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/218 Kancelárske potreby 92,00 26.05.2021 Sponka s.r.o. 51132907
DF2021/219 Vysvedčenia – tlačivá ZŠ 26,59 26.05.2021 ŠEVT a.s., 31331131
DF2021/220 Prenájom a čistenie rohoží 4–5/2021 30,43 26.05.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/221 Dod.a montáž komín.telesa 18bj 3120,00 26.05.2021 Centrumkomínov, s. r. o. 47460326
DF2021/222 Právne služby 531,12 28.05.2021 JUDr. Anetta Klestincová 30857384
DF2021/223 AKU Náradie (brúska,píla,nož­nice,nabíjačka) 815,00 28.05.2021 AGI s.r.o.,31410391
DF2021/224 vývoz VOK – objemný odpad
91,68
31.05.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/225 Vodné KD 32,11 31.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/226 Vodné PFB 22,24 31.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/227 Vodné ZŠ 249,50 31.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/228 Vodné KD 45,70 31.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/229 Vodné DS 18,53 31.05.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/230 Domovnície služby 18bj 5/2021 40,00 02.06.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/231 služby PO a BOZP 5/2021 50,00 02.06.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/232 Služby – práce 4/2021 1113,75 02.06.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/233 Vodné bytovka 8bj 397,72 03.06.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/234 Vodné bytovka TJ 51,88 03.06.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/235 Vodné bytovka 18bj 776,92 03.06.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/236 Dopravné služby 112,20 03.06.2021 Temax spol. s.r.o. 36313696
DF2021/237 vývoz VOK – objemný odpad
51,77 03.06.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/238 Prístup do mapového portálu obce 420,00 03.06.2021 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600
DF2021/239 prenájom kopírky 5/2021 + kópie 128,04 03.06.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/240 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 5/2021 268,72 03.06.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/241 Práce stavebného dozoru 4–5/2021 627,22 03.06.2021 Ing. Jozef Kňažek 32284331
DF2021/242 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 6/2021 20,00 03.06.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/243 Kanc.potreby ZŠ 82,46 03.06.2021 Daffer spol. s r.o. 36320439
DF2021/244 Telefónne a internetové služby 5/2021 178,96 03.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/245 Obec plyn 6/2021 1510,00 03.06.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/246 vývoz TDO 5/2021 838,20 04.06.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/247 Poplatok za služby IIS MIS 6/2021 84,00 04.06.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/248 El. energia MŠ + KD 5/2021 608,23 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/249 vývoz odpadových vôd 5/2021 676,26 07.06.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/250 Služby – prenájom softvéru OOÚ 6/2021 12,00 07.06.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/251 Služby OOÚ 6/2021 48,00 07.06.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/252 zneškodnenie odpadu – komunálny 5/2021 1106,86 07.06.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/253 Realizácia verejného obstarávania – suchý polder 590,00 07.06.2021 Verea, s.r.o. 47803088
DF2021/254 Spracovanie poštových peňažných poukazov 5/2021 0,17 07.06.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/255 Prenájom náradia 43,50 08.06.2021 PROFI RENT náradie, s.r.o. 50817850
DF2021/256 Učebné pomôcky ZŠ mikroskop 129,00 09.06.2021 JURYKO, s.r.o. 46018450
DF2021/257 Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 185,12 09.06.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/258 Drvenie stav.sute 1160,40 09.06.2021 ERSON Recycling, s.r.o. 36331201
DF2021/259 Rekonštrukcia plynových kotlov 18 bj (1.vchod) 10323,60 09.06.2021 Miroslav Maruška s.r.o. 47584980
DF2021/260 Právne služby 900,00 09.06.2021 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 36865044
DF2021/261 Odber kuchynského odpadu 5/2021 124,80 14.06.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/262 Informačná vitrína – chat.oblasť 295,20 14.06.2021 ALUPROJEKT s.r.o. 46847782
DF2021/263 Stavebné práce 123,36 14.06.2021 STACON s.r.o., Trenčianska Turná 36351521
DF2021/264 stravovanie zamestnancov 4/2021 – réžia 317,30 14.06.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/265 stravovanie zamestnancov 4/2021 – strava 252,70 14.06.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/266 stravovanie zamestnancov 5/2021 – réžia 442,55 14.06.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/267 stravovanie zamestnancov 5/2021 – strava 352,45 14.06.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/268 Audio technika pre ozvučenie tried ZŠ 110,00 14.06.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/269 montáž ETH zásuvky pre POS, výmena zámku DR 133,00 14.06.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/270 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,5/2021 421,78 15.06.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/271 Mulčovací nož 37,00 15.06.2021 Juraj Žákovský – INTEC HUSQVARNA 22732721
DF2021/272 Služby – práce 5/2021 622,50 15.06.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/273 Zviazanie Lehotského klebetníka 12,00 15.06.2021 Oľga Janišová – ZARSEKPRINT 17660815
DF2021/274 telefónne služby O2 37,96 15.06.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/275 vývoz VOK – objemný odpad 155,32 17.06.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/276 Mobilný internet ZŠ 14,99 17.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/277 Dopravné zrkadlo 204,00 18.06.2021 GETOS, s.r.o., Trenčín 36338354
DF2021/278 Geodetické práce – Kopec 1597,00 18.06.2021 Ing. Matej Forgáč- Geodetická kancelária 46024620
DF2021/279 Spracovanie JPÚ Pusté Sever – 10.etapa 1020,00 22.06.2021 GEOMETRA Trenčín s.r.o. 36298387
DF2021/280 Servis motor.vozidla Peugeot 653,46 22.06.2021 Miroslav Janega BOSCH 11771291
DF2021/281 Zemné práce 175,00 23.06.2021 Adam Kováč 46068988
DF2021/282 Zabezpečenie verejného obstarávania, materiálno-technické vybavenie MŠ 480,00 25.06.2021 TENDERnet s.r.o.
DF2021/283 Prenájom a čistenie rohoží 5–6/2021 30,43 25.06.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/284 Interaktívna tabuľa s príslušenstvom,pro­jekt „Revit.a rozšírenie kapacity MŠ“ 1164,00 25.06.2021 GOTANA s.r.o. 46279491
DF2021/285 Kancelársky nábytok (stôl,stolička,kon­tajner),projekt „Revit.a rozšírenie kapacity MŠ“ 356,75 29.06.2021 PAPERA s.r.o. 46082182
DF2021/286 Inzercia v novinách (výberové konanie riaditeľ ZŠ),Pardon Trenčín 180,00 29.06.2021 Petit Press, a.s. 35790253
DF2021/287 Schodolez pre projekt,„Revit.a rozšírenie kapacity MŠ“ 2750,00 30.06.2021 ARES, spol. s r.o. 31363822
DF2021/288 Inzercia v novinách (výberové konanie riaditeľ ZŠ),MY Trenčianske noviny 186,00 30.06.2021 Petit Press, a.s. 35790253
DF2021/289 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác ZoD,– Nadstavba,prestavba a stav.úpravy prízemia,zo dňa 10.7.2020 62764,39 30.06.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/290 Práce stavebného dozoru 5–6/2021 596,26 30.06.2021 Ing. Jozef Kňažek 32284331
DF2021/291 služby PO a BOZP 6/2021 50,00 01.07.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/292 toner Brother TN-B023 2ks 48,24 01.07.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/293 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 6/2021 215,94 01.07.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/294 prenájom kopírky 6/2021 + kópie 560,56 01.07.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/295 Preprava a manipulácia kontajnerov 85,03 01.07.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/296 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 7/2021 20,00 02.07.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/297 Telefónne a internetové služby 6/2021 167,20 02.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/298 Služby OOÚ 7/2021 48,00 06.07.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/299 Služby – prenájom softvéru OOÚ 7/2021 12,00 06.07.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/300 El.energia 8 bj. 3.Q/2021 550,00 06.07.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/301 El.energia 18 bj. 3.Q/2021 675,00 06.07.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/302 El. energia obec 3.Q/2021 2010,00 06.07.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/303 nájomné – parkovacie miesto traktor 2.Q/2021 180,00 06.07.2021 PD ternčín Soblahov 00207241
DF2021/304 Služby – práce 6/2021 1282,50 06.07.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/305 Hygienické a čistiace potreby 79,22 06.07.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947
DF2021/306 stravovanie zamestnancov 6/2021 – réžia 415,83 07.07.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/307 stravovanie zamestnancov 6/2021 – strava 331,17 07.07.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/308 El. energia MŠ + KD 6/2021 533,18 07.07.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/309 Obec plyn 7/2021 1510,00 07.07.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/310 Plastové kontajnery 1100 l 1sk, 120 l 20ks 720,00 08.07.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264
DF2021/311 Digitálny pasport MK – do mapového portálu 2949,25 08.07.2021 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600
DF2021/312 Spracovanie poštových peňažných poukazov 6/2021 0,17 08.07.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/313 stavebný úrad 2.Q/2021 2555,89 08.07.2021 Obec Trenčianska Turná 00312053
DF2021/314 vývoz TDO 6/2021 838,20 08.07.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/315 Poplatok za služby IIS MIS 7/2021 84,00 08.07.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/316 servis a údržba výpočt. techniky 2.Q/2021 135,00 08.07.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/317 Odber kuchynského odpadu 6/2021 156,00 12.07.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/318 vývoz odpadových vôd 6/2021 751,39 12.07.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/319 zneškodnenie odpadu – komunálny 6/2021 944,10 12.07.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/320 Krovinorez 545 RX 800,00 12.07.2021 AGI s.r.o., Trenčín 31410391
DF2021/321 Právne služby 1092,00 12.07.2021 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 36865044
DF2021/322 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,6/2021 621,60 13.07.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/323 Detský nábytok pre projekt,„Revit.a rozšírenie kapacity MŠ“ 3407,52 13.07.2021 Elephant smile, s.r.o. 45262217
DF2021/324 telefónne služby O2 34,46 15.07.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/325 Mobilný internet ZŠ 14,99 15.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/326 DUCHADLO DUB362Z 213,00 15.07.2021 AGI s.r.o.,Trenčín 31410391
DF2021/327 vývoz VOK – objemný odpad
91,68 19.07.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/328 Motýlia záhrada 38,60 19.07.2021 Grapa Media s.r.o. 45456836
DF2021/329 Domovnície služby 18bj 6/2021 40,00 19.07.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/330 licencia na verej.použitie hudob.diel 20,40 19.07.2021 SOZA, Bratislava 00178454
DF2021/331 Učebné pomôcky ZŠ 1491,65 19.07.2021 Daffer spol. s r.o. 36320439
DF2021/332 Materiál na údržbu 110,35 21.07.2021 MPL STAVRO s.r.o. 36346594
DF2021/333 Prenájom a čistenie rohoží 6–7/2021 27,07 21.07.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/334 Spracovanie energetického certifikátu MŠ 690,00 21.07.2021 Ing. Jozef Kňažek 32284331
DF2021/335 Rozbor pitnej vody MŠ 106,20 22.07.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/336 Dodanie a montáž klimtizácie na OcÚ M. Lehota 4279,68 26.07.2021 Pavel Maňo 33166765
DF2021/337 stravné lístky OcÚ 7–8/2021 382,03 26.07.2021 Ticket Service s.r.o. 52005551
DF2021/338 Domovnície služby 18bj 7/2021 40,00 26.07.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/339 stravovanie zamestnancov 7/2021 – réžia 185,37 26.07.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/340 stravovanie zamestnancov 7/2021 – strava 147,63 26.07.2021 Materská škola Mníchova Lehota 37915606
DF2021/341 Inzercia v novinách (výberové konanie riaditeľ ZŠ) 180,00 26.07.2021 Petit Press, a.s. 35790253
DF2021/342 Učebné pomôcky ZŠ 29,90 27.07.2021 Ikar a.s. 00678856
DF2021/343 Inzercia v novinách (výberové konanie riaditeľ ZŠ) 186,00 28.07.2021 Petit Press, a.s. 35790253
DF2021/344 Magneticka tabuľa ZŠ 149,00 28.07.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/345 Vykonanie záchranárskych a zabezpečovacích prác,na základe príkazu starostu zo 1246,00 28.07.2021 Adam Kováč 46068988
DF2021/346 prenájom kopírky 7/2021 + kópie 146,77 31.07.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/347 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 7/2021 69,64 31.07.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/348 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 8/2021 20,00 01.08.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/349 Obec plyn 8/2021 1510,00 01.08.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/350 Telefónne a internetové služby 7/2021 145,57 01.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/351 služby PO a BOZP 7/2021 50,00 03.08.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/352 Ročná licencia na portál virtualnycinto­rin.sk 218,88 03.08.2021 3W Slovakia, s.r.o. 36746045
DF2021/353 Služby OOÚ 8/2021 48,00 03.08.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/354 Služby – prenájom softvéru OOÚ 8/2021 12,00 03.08.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/355 El. energia MŠ + KD 7/2021 404,16 05.08.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/356 Poplatok za služby IIS MIS 8/2021 84,00 05.08.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/357 vývoz TDO 7/2021 838,2 05.08.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/358 Spracovanie poštových peňažných poukazov 7/2021 0,68 06.08.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/359 vývoz odpadových vôd 7/2021 901,67 09.08.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/360 vývoz VOK – objemný odpad
56,87 09.08.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/361 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,7/2021 393,12 09.08.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/362 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác ZoD,– Nadstavba,prestavba a stav.úpravy prízemia,zo dňa 10.7.2020 a Dod.č.1 143495,52 09.08.2021 STROJSTAV s.r.o. 31573258
DF2021/363 Rekonštrukcia MŠ v zmysle súpisu prác ZoD,– Zateplenie prízemia, výmena otvorov,zo dňa 10.7.2020 a Dod.č.1
31753,34 09.08.2021 STROJSTAV s.r.o.
DF2021/364 zneškodnenie odpadu – komunálny 7/2021 762,98 11.08.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/365 Právne služby 276,00 11.08.2021 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 36865044
DF2021/366 vývoz VOK – objemný odpad
183,35 12.08.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/367 Rozbor pitnej vody prameň Járky 174,00 13.08.2021 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376
DF2021/368 Tlačivá ZŠ + kanc.potreby 90,04 13.08.2021 ŠEVT a.s., 31331131
DF2021/369 Chemické pranie, čistenie MŠ 109,87 13.08.2021 FARLAK TN , s.r.o. 36612901
DF2021/370 Chemické pranie ZŠ 238,14 13.08.2021 FARLAK TN , s.r.o. 36612901
DF2021/371 telefónne služby O2 31,14 16.08.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/372 Banner – dočasná informačná tabuľa,projekt „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ 31,20 17.08.2021 Tlačiarne Pardon s.r.o. 36312568
DF2021/373 Služby – práce 7/2021 1098,75 17.08.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/374 Stavebné práce na stavbe Suchý polder,SO 105 Poľná cesta 75-Pp3/30 – 1.etapa 33250,58 17.08.2021 BAUMANN Nitra s.r.o. 47240768
DF2021/375 Odber kuchynského odpadu 7/2021 124,80 19.08.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/376 Dezinsekčné služby 18bj 118,00 19.08.2021 Matej Šulek – DERATIZÁCIA Šulek 52577384
DF2021/377 Dezinsekčné služby Dom smútku 99,00 19.08.2021 Matej Šulek – DERATIZÁCIA Šulek 52577384
DF2021/378 Práce stavebného dozoru 7/2021 1664,86 19.08.2021 Ing. Jozef Kňažek 32284331
DF2021/379 Čistenie dažďovej kanalizácie v obci 157,20 23.08.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/380 Interiérové vybavenie MŠ 1500,50 23.08.2021 NOMIland, s.r.o. 36174319
DF2021/381 Domovnície služby 18bj 8/2021 40,00 23.08.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/382 Vykonanie zabezpečovacích prác na sfunkčnení,dažďovej kanalizácie v obci počas 2.stupňa,povodňovej aktivity 4998,00 26.08.2021 ZPK s.r.o. 47214180
DF2021/383 Odborná literatúra – Administratíva a hosp. školy,– aktualizácia 41,75 26.08.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718
DF2021/384 Učebné pomôcky ZŠ 31,02 26.08.2021 AITEC, s.r.o. 43829171
DF2021/385 Učebné pomôcky ZŠ 1218,25 26.08.2021 AITEC, s.r.o. 43829171
DF2021/386 Učebné pomôcky ZŠ 46,10 26.08.2021 AITEC, s.r.o. 43829171
DF2021/387 Prenájom gastrozariadenia do ŠJ 5040,00 26.08.2021 Gastro Hold s.r.o. 36353221
DF2021/388 autobus.preprava Seniorklub 265,00 26.08.2021 Sun bus s.r.o. 48032247
DF2021/389 Spracovanie ŽoNFP "Podpora opatrovateľskej,služ­by v obci 700,00 26.08.2021 ProImp s.r.o. 53846036
DF2021/390 Umývacie prostriedky do umývačky ŠJ 434,40 27.08.2021 Gastro Hold s.r.o. 36353221
DF2021/391 Hygienické a čistiace potreby 79,22 31.08.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947
DF2021/392 Vykonanie zabezpečovacích prác strojom Kubota KX81,a rekonštrukciu oporného múru počas 2.stupňa,povodňovej aktivity 10317,02 31.08.2021 BAUMANN Nitra s.r.o. 47240768
DF2021/393 Vykonanie prác na odstraňovaní následkov mimoriad.,udalosti – vodozádržné násypy nad cestou I-9,,odstránenie konrolnej melioračnej šachty 3267,50 31.08.2021 Adam Kováč 46068988
DF2021/394 el.energia 18 bj. vyúčtovanie 1–8/2021 –126,34 31.08.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/395 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 9/2021 20,00 01.09.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/396 Telefónne a internetové služby 8/2021 173,29 01.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/397 el.energia 18 bj. vyúčtovanie 1–8/2021 –1155,22 02.09.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/398 Notebook Lenovo IdeaPad 5–15ARE05 639,00 02.09.2021 Datacomp s.r.o. 36212466
DF2021/399 Zabezpečovací systém do MŠ 1319,00 05.09.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/400 Písmená na budovu MŠ 780,00 06.09.2021 OLYMP ERBY, s.r.o. 52365921
DF2021/401 Vykladanie materiálu 119,40 06.09.2021 VOD – EKO a.s. Trenčín 31411908
DF2021/402 Preprava materiálu, nakládka/vykládka 186,60 06.09.2021 VOD – EKO a.s. Trenčín 31411908
DF2021/403 prenájom kopírky 8/2021 + kópie 160,96 06.09.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/404 vývoz VOK – objemný odpad 84,48 06.09.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/405 Služby OOÚ 9/2021 48,00 06.09.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/406 Služby – prenájom softvéru OOÚ 9/2021 12,00 06.09.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. 44783990
DF2021/407 Spracovanie ŽoNFP z programu Európa pre občanov 1800,00 06.09.2021 VP Project & Consulting s.r.o. 52203077
DF2021/408 Obec plyn 9/2021 2160,00 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/409 El. energia MŠ + KD 8/2021 358,92 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/410 Poplatok za služby IIS MIS 9/2021 84,00 06.09.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/411 Učebné pomôcky ZŠ 40,60 06.09.2021 Pavelčákovci s.r.o. 31687211
DF2021/412 služby PO a BOZP 8/2021 50,00 06.09.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/413 Čistiace prostriedky do kávovaru 39,00 06.09.2021 specSHOP s.r.o. 28858506
DF2021/414 vývoz TDO 8/2021 838,20 07.09.2021 TEDOS spol. s r.o. 31449450
DF2021/415 Služby – práce 8/2021 1203,75 07.09.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/416 Učebné pomôcky ZŠ 386,30 08.09.2021 ARES, spol. s r.o. 31363822
DF2021/417 Mobilný internet ZŠ 14,99 08.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/418 Prenájom a čistenie rohoží 7–8/2021 15,22 08.09.2021 Lindström, s.r.o. 35742364
DF2021/419 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 8/2021 40,33 08.09.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/420 vývoz odpadových vôd 8/2021 646,19 09.09.2021 TVK a.s. 36302724
DF2021/421 Učebné pomôcky ZŠ 33,88 09.09.2021 AITEC, s.r.o. 43829171
DF2021/422 Spracovanie poštových peňažných poukazov 8/2021 2,89 09.09.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124
DF2021/423 zneškodnenie odpadu – komunálny 8/2021 930,74 10.09.2021 Dežerická EKO, s.r.o. 46179801
DF2021/424 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ 41,76 09.09.2021 PYROSLOVAKIA s.r.o., Ľ.Stárka 2722 44608101
DF2021/425 Kontrola hasiacich prístrojov 18bj 86,28 09.09.2021 PYROSLOVAKIA s.r.o., Ľ.Stárka 2722 44608101
DF2021/426 Kontrola hasiacich prístrojov 8bj 64,32 09.09.2021 PYROSLOVAKIA s.r.o., Ľ.Stárka 2722 44608101
DF2021/427 Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ 228,48 09.09.2021 PYROSLOVAKIA s.r.o., Ľ.Stárka 2722 44608101
DF2021/428 Odber kuchynského odpadu 8/2021 156,00 13.09.2021 INTA s.r.o. 34129863
DF2021/429 Učebné pomôcky ZŠ 20,12 13.09.2021 Daffer spol. s r.o. 36320439
DF2021/430 Stavebné práce na stavbe Cykloturistickej trasy,SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30  219494,57 13.09.2021 BAUMANN Nitra s.r.o. 47240768
DF2021/431 Odoslané SMS v rámci služby „Hlásenie rozhlasu“,8/2021 364,75 13.09.2021 URBITECH s.r.o. 50749587
DF2021/432 Právne služby 168,00 13.09.2021 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 36865044
DF2021/433 el.energia vyúčtovanie 1–8/2021 COOP –39,93 13.09.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/434 telefónne služby O2 30,24 14.09.2021 O2 Slovakia , s.r.o. 35848863
DF2021/435 Stavebné práce na stavbe Suchý polder,SO 105 Poľná cesta 75-Pp3/30 – 2.etapa 46697,69 16.09.2021 BAUMANN Nitra s.r.o. 47240768
DF2021/436 Mobilný internet ZŠ 19,98 16.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/437 Učebné pomôcky ZŠ 57,60 16.09.2021 AITEC, s.r.o. 43829171
DF2021/438 Dodanie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu MŠ 4366,33 17.09.2021 Rollos s.r.o. 46687980
DF2021/439 Výkon autorského dozoru na stavbe,Revita­lizácia a rozšírenie kapacity MŠ ML 981,12 17.09.2021 Ing. Adam Margoč – AMKO 34600507
DF2021/440 Olej do kúrenia 77,04 20.09.2021 HydTECH s.r.o. 51998866
DF2021/441 Učebné pomôcky ZŠ prac.zošity Náboženstvo 51,20 21.09.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO 50434870
DF2021/442 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021/2022 249,00 22.09.2021 ASC Applied Software Consultants 31361161
DF2021/443 Výkon stav.dozoru na stavbe Cykloturistickej trasy,SO 103 Poľná cesta 18-P-4/30 2495,36 23.09.2021 NARSIL s.r.o.
DF2021/444 Servisné a inštalačné práce MŠ,(internet WIFI, počítače, tlačiarne) 1147,65 24.09.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447
DF2021/445 Domovnície služby 18bj 9/2021 40,00 27.09.2021 Ľuboš Lukna 50127969
DF2021/446 vývoz VOK – objemný odpad
74,23 30.09.2021 M.S. OK s.r.o.
DF2021/447 Učebné pomôcky ZŠ angličtina učebnice + PZ 338,19 30.09.2021 Martinus s.r.o. 45503249
DF2021/448 služby PO a BOZP 9/2021 50,00 01.10.2021 Ing. Lenka Nápoká Horná 51792656
DF2021/449 prenájom kopírky 9/2021 + kópie 79,02 01.10.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/450 vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 9/2021 86,08 01.10.2021 TOP SERVIS IT a.s., 44387598
DF2021/451 Odborná literatúra – Administratíva a hosp. školy,– aktualizácia 41,75 01.10.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718
DF2021/452 Odber plynu 8bj / byt č.1 za 10/2021 20,00 01.10.2021 SPP, a.s. 35815256
DF2021/453 ND – modul osvetlenia LED chladnička ZŠ 21,38 01.10.2021 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630
DF2021/454 Telefónne a internetové služby 9/2021 148,33 01.10.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469
DF2021/455 vývoz VOK – objemný odpad 85,08 06.10.2021 SE-PRA EKO s.r.o. 47536811
DF2021/456 nájomné – parkovacie miesto traktor 3.Q/2021 180,00 06.10.2021 PD ternčín Soblahov 00207241
DF2021/457 stavebný úrad 3.Q/2021 2454,11 06.10.2021 Obec Trenčianska Turná 00312053
DF2021/458 El.energia 8 bj. 10–11/2021 550,00 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/459 El.energia 18 bj. 10–11/2021 675,00 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/460 El. energia obec 10–11/2021 2010,00 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. 36677281
DF2021/461 Služby – práce 9/2021 1068,75 06.10.2021 Peter Alakša 41790219
DF2021/462 Poplatok za služby IIS MIS 10/2021 84,00 06.10.2021 SWAN a.s. 35680202
DF2021/463 servis a údržba výpočt. techniky 3.Q/2021 135,00 06.10.2021 I.M.I.T. s.r.o. 50147447Faktúry sú zverejňované po ukončení príslušného kvartálu.


História faktúr za rok2020


História faktúr za rok2019


História faktúr za rok2018


História faktúr za rok2017


História faktúr (zo starého webu)Nebyl nalezen žádný soubor
  Prosím čakajte...