Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Obec Mníchova Lehota

Sídlo:

Obecný úrad č. 90, 913 21 Mníchova Lehota

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Kováč – starosta obce

Tel.: 032/6486150

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

Kontaktné osoby:

Mgr. Jozef Kováč

Tel.: 032/6486150, 0905 399742

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO:

00311774

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001


Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Mníchova Lehota v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

zákazky nadlimitné - zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk

zákazky podlimitné - zverejňované online na web stránke obce Mníchova Lehota, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk
Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Projektová dokumentácia – Obnova obecného domu v obci Mníchova Lehota“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Materiálno-technické vybavenie školskej jedálne v obci Mníchova Lehota“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Detský nábytok pre projekt Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky "Schodolez pre projekt Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota "

Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Územný plán obce Mníchova Lehota“

  Prosím čakajte...