Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Komisie obecného zastupitelstva

Obecné zastupiteľstvo v Mníchovej Lehote schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. decembra 2018 členov týchto komisií:


Komisia pre nakladanie s nájomnými bytmi

  Predseda: Michal Kňažek

  Členovia: Cyril Balaj, Milan Veselý, Erika Kuricová


  Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

   Predseda: Rudolf Zovčák

   Členovia: Mária Burianová, Elena Lacová, Jana Červeňanová, Ing. Martina Vavrušová, Ing. Nadežda Hájková, Peter Šedivý


   Komisia pre ochranu verejného záujmu

    Predseda: Michal Kňažek

    Členovia: Rudolf Zovčák, Cyril Balaj, Ján Kováč,  Ing. Nadežda Hájková, Milan Veselý, Ing. Renáta Červeňanová,  Ing. Eva Hudáková, Peter Šedivý


    Finančná komisia

     Predseda: Ing. Nadežda Hájková

     Členovia: Martina Burianová, Miroslava Hrnčárová, Eva Burianová, Mária Burianová, Milan Veselý


     Komisia pre sociálnu starostlivosť

      Predseda: Ing. Eva Hudáková

      Členovia:  Mgr. Lenka Riečická, Eva Burianová, Peter Šedivý, Bc. Mária Hrnčárová, Martina Ďuďáková

        Prosím čakajte...