Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: starosta@mnichovalehota.sk

IČ: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka
12:00 – 12:30


Zberný dvor:

So 8:00 – 11:00

Na zmenu otváracích hodín zberného dvora budú občania vopred upozornení

Červený kríž


ÚvodHistória


SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
SČK patrí k organizáciam, ktorý na Slovensku šíri humánnu myšlienku dobrovoľníctva, najmä v tom smere, že ide o zabezpečenie zdravého vývoja nášho obyvateľstva. Vychádza z presvedčenia pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu, ktorí potrebujú pomoc.  Je to dobrovoľná organizácia, ktorá musí byť prístupná všetkým občanom na území nášho štátu.

MS-SČK v Mníchovej Lehote
ČK bol v našej obci založený na jeseň v roku 1951. Zakľadateľkou bola pani učiteľka Valéria Remešíková. Bola to veľmi šikovná a nadaná žena, ktorá sa podielal na rozvoji a činnosti v našej obci. Ako prvú členku v roku 1952 získala pani Máriu Vojtekovú, ktorá po dohode mala urobiť nábor členov do ČK. Pani Vojteková v prvom rade presvedčila svojho manžela. Spolu začali oslovovať aj ďalších občanov.  V roku 1952 podľa kroniky ČK mal 25 členov. Počet členov v ďalších rokov začal prudko narastať. Do našej obce sa prisťahoval učiteľ Krecháč s mamželkou. Ktorý sa veľkou mierou podielali v ČK. Členkou sa stala aj pani Anna Bieliková, ktorá v tom čase bola pôrodná asistentka a prevzala funkciu predsedníčky. Keďže bez financií sa nedalo pracovať, tak usporiadali tanečnú zábavu. Poriadali aj zájazdy na Slovensku a v Čechách. Po ukončení funkcie pani Bielikovej zo zdravotných dôvodov sa vo vedení vystriedalo viacero predsedov. Ján Lipták, Berta Zovčáková, Anna Zverbíková, V. Kováč. V roku 1971 mala organizácia 127 členov.  V tom čase bola táto organizácia najmasovejšia v obci. Zameriavala sa na výchovu svojich členov k poskytovaniu prvej pomoci, k darcovstvu krvi a na šírenie osvety v oblasti zdravotníctva.

V roku 1980 bola za predsedníčku zvolená pani Anna Balajová. Snažila sa túto organizáciu viesť v rámci svojich možností.
V roku 1983 konkrétne 27. Mája na spoločnom zasadnutí Čechov a Slovákov bola nadviazaná družba so ZO-ČSČK v Pitíne.

Ako prvý výbor pracoval v tomto zložení: pred.: Anna Balajová, pod.: R. Husár, tajom.: Eva Burianová, pokl.: J. Lipták, členovia: A.Halgošová, V.Hrnčárová, R. Talian, V. Kováč, A. Bachyncová, E. Mareček, Š. Daňo, E. Červeňanová.

Najatraktívnejšia spolupráca bola pri náboroch Dobrovoľných darcov krvi. Za rok 1985–99 máme evidovaných 86 darcov krvi, ktorý bezplatne darovali krv aspom 3X v roku. Už v roku 1981, ako prvý prevzali ocenenie bronzovú plaketu prof. J. Janskeho štyria darcovia krvi: J. Balaj, R. Bielik, J. Kováč a M. Kováčik.V ďaľších rokoch nám pribúdali DDK, ktorý získali najskôr bronzovú a neskôr aj striebornú plaketu. V roku 1995 sa tešili zo získania zlatej plakety, títo DDK: Anna Červeňanová, Anna Balajová, Ján Kováč, Peter  Šimora a v roku 1997 Rudolf Husár, Miroslav Bošanský, Lýdia Hagarová a v roku 2000 Pavol Bošanský. Iba jediná členka získala diamantovú plaketu a to Anna Červeňanová.


ArchívAktuálne oznamy


Výzva na darovanie krvi
www.ntssr.sk/…ie-krvi 
 


  Kontakt
   

  • Názov: Červený Kríž
  • Sídlo: Mníchova Lehota
  • Telefón: 0326486­263
  • Email: balajova.s@gmail.com
  • www:
  • Kontaktná osoba: Simona Balajova
  • Mobil:
   Fotogaléria a videogaléria

     Prosím čakajte...